Psikoteknik Belgesi

Elazığ Boğaziçi Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Kurumumuz Bakanlık yetkili Elezığ Boğaziçi Psikoteknik Değerlendirme Merkezidir. Ticari araç kullanan tüm sürücülerin alması gereken psikoteknik belgesi merkezimizde verilmektedir. 

Psikoteknik belgesi için gerekli evraklar;

 1) Ehliyet fotokopisi
 2) Kimlik fotokopisi

 

Psikoteknik Belgesi almak için yaklaşık 1 saat süren değerlendirme testine girmek yeterlidir. Randevu veya detaylı bilgi almak için lütfen kurumumuzla iletişime geçiniz. 

 

Elazığ Boğaziçi Psikoteknik Merkezi / Sağlık Bakanlığı Yetkili Merkez

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik değerlendirme, kişinin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak ve/veya önlemektir.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Psikoteknik Değerlendirme Mevzuatı içinde: Değerlendirme yapacak kuruluşların nitelikleri, aranan kriterler, muayenin usul ve esasları, sürücü adaylarında aranan şartlar ile sürücülere uygulanacak testlerin içeriği, süresi ve değerlendirme raporu gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Psikoteknik Belgesi Geçerlilik zamanı

Psikoteknik belgesi 5 yıl geçerlidir. 

 

Lütfen Dikkat: Psikoteknik belgesi alacağınız yerin mutlaka bakanlık yetkili merkez olmasına dikkat ediniz.  Yetkili olmayan kuurmların vermiş olduğu raporlar resmi iş ve işlemlerde geçerli değildir.